Oude Balksterweg 2, 8567 HJ Oudemirdum
   (0514) 57 13 19
   receptie@recreatieparkdebosrand.frl

   

      Home   |   Reserveren   |   Kamperen   |   Chaletverhuur   |   Tarieven   |   Plattegrond   |   Route/Contact   |   Chaletpark

Recron voorwaarden

Deze RECRON-voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden, ook voor de lopende contracten, in werking per 1 maart 2016. De bedoeling van de voorwaarden is voor beide partijen de rechten en plichten duidelijk vast te leggen. Goede voorwaarden betekenen duidelijke afspraken tussen u, uw gezinsleden en de recreatieondernemer op wiens bedrijf u te gast
bent. Lees de voorwaarden in de pdf daarom zorgvuldig!